Misslyckas, en väg till inre framgång?

Motivation kan beskrivas ”likt en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende.” Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa resultat.

Känslan när en ny uppgift eller utmaning fungerar friktionsfritt kan för många upplevas euforisk. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen tröskel att ta sig över, det bara rullar. Å andra sidan finns också̊ tillfällen då vi upplever tvärt om, även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt.

Man kan också ställa sitt resultatfokuserade mindset mot att misslyckas. @Frida Treschow, grundare till advokatbyrån Treschov och partner, resonerar i termer av att se misslyckanden som en väg till utveckling. Med hennes resonemang blir den klassiska historien om Thomas Alva Edison högst relevant. Efter tusentals misslyckade experiment med att tillverka en glödlampa, förklarade han att försöken inte alls var misslyckade. Han hade lärt sig något nytt av varje experiment, vilket ledde honom allt närmare målet. Att tillåta fel och främja lusten att experimentera, tillsammans med att ha stor personlig uthållighet, är en oslagbar kombination för att komma framåt. Då kan man inte heller undvika att misslyckas ibland.

Lyssna gärna på Frida i vår pod ”En pod om olikheter” där hon resonerar om att ha tydliga mål, hitta inre drivkraft och att våga misslyckas.

https://leadership2grow.com/podcast/vaga-dromma-stort/

Vi träffar dagligen modiga ledare. Hur modig är du? Vågar du låta oss utmana dig runt dina mål och vad du vill uppnå med dom?

Misslyckas, en väg till inre framgång?