Mäter ni produktivitet och effektivitet i din organisation?

Produktivitet är ett uttryck för mängden prestationer eller output till en viss kostnad. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och tvärtom. Effektivitet beskriver konsten att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid till rätt pris, som åstadkommer nytta. Använder ni olika mått på produktivitet och effektivitet i din organisation?

Håller du isåfall med om att faktorer som påverkar produktivitet och effektivitet kan vara:

📍Ledarskap

📍Kompetens

📍Hård- och mjukvaruproblem eller maskinproblem

📍Pris

📍Hälsa

📍Logistik

📍Konjunktur

📍Motivation

Vi ser att utmaningarna för verksamheter som fokuserar på dessa mått blir att avhålla sig från kortsiktig suboptimering och att prioritera rätt åtgärder och mål på längre sikt. Exempel kan vara ett transport- eller vårdbolag som optimerar tiden för sina chaufförer/vårdgivare så hårt att andra viktiga kärnvärden i verksamheten går förlorade. Så glöm inte långsiktiga riktmärken eller fyrar i din verksamhet🏆

Vad kan och vill du påverka i din organisation? Vi på Leadership2Grow har många års erfarenhet av att utveckla organisationer och människor och träffar dagligen ledare som vill utvecklas. Kontakta oss gärna på www.leadership2grow.com

 

Mäter ni produktivitet och effektivitet i din organisation?