Månades spaning

Gallup’s “State of the Global Workplace: 2024” rapport har precis släppts.

Vi ser en oroande trend I att den positiva utvecklingen har stagnerat och att Europa har de lägsta engagemangsnivåerna globalt.

Endast 23% av de anställda globalt är engagerade i sitt arbete, medan 62% inte är engagerade och 15% är aktivt oengagerade.

Ledarskapets betydelse: 70% av variationen i engagemang beror på ledarskapet. Ledare och chefer spelar en avgörande roll i att engagera anställda.

Europa har de lägsta engagemangsnivåerna globalt, med endast 13% av de anställda som är engagerade i sitt arbete. Sverige ligger också lägre än det globala snittet, endast 20% av de anställda är engagerade på sitt arbete.

Det låga engagemanget kan kopplas till faktorer som bristande ledarskap, låg känsla av tillhörighet och otillräcklig erkänsla.

Koppling till operativt resultat

  • Företag med högre engagemang i ser en ökning i produktivitet med upp till 21%.
  • Engagerade team bidrar till en ökning i lönsamhet med upp till 22%.
  • Högre engagemang minskar personalomsättningen med upp till 43%.

Gallups nya rapport betonar vikten av att förbättra ledarskapet och skapa en kultur av erkännande och tillhörighet för att öka engagemanget och därmed förbättra de operativa resultaten.

 

Vi har stor erfarenhet av att stötta företag och ledare i att utveckla engagemang och motivation.

Är det dags för er att få stöd i att utveckla ert engagemang och därigenom resultat? Hör av er på info@leadership2grow.com

 

#affär #kundvärde #engagemang #delaktighet #mål #resultat

Månades spaning