Månadens spaning :Resilient ledarskap & organisation

En resilient organisation har en unik förmåga att hantera och bli stärkt av utmaningar och motgångar.

Resilient ledarskap handlar om att engagera medarbetare för att tillsammans möta oförutsedda händelser, lära tillsammans och stärka organisationen.

Som ledare behöver du förstå att vara “resilient” är en förmåga i sig, så man behöver utsätta sig för utmanande situationer och lära sig hantera dessa kontinuerligt.

Ledarskapet handlar mycket om att frigöra den inre potentialen hos medarbetarna.

Det är även viktigt att ta hand om sig själv som ledare för att kunna fortsätta att vara bra ledare. För att hantera resiliens behöver du först bottna i dig själv, sedan ”connecta” med din grupp/team. Vi måsta våga hantera och leva mer med våra rädslor  för att kunna vara med och driva en transformation.

Att ta tid för egen utveckling är viktigt och våga be om hjälp när det behövs.

Att tänka på för att bli mer resilient som ledare:

  1. Acceptera att förändring är en naturlig del av livet.
  2. Fokusera på omständigheter som går att ändra
  3. Fokusera på era mål och gör regelbundna steg som leder mot era mål

Hur resilienta är ni i er organisation – reflektera;

  • Vilka alternativa vägar till vår vision eller våra mål har vi?
  • Vad har medarbetare i organisationen för inställning till utmaningar?
  • Finns det beslut som kan flyttas längre ner i organisationen?

Vill du träna upp din förmåga till att leda under snabb förändring och osäkerhet?

Vi på Leadership2Grow hjälper dagligen ledare och chefer att utveckla sitt ledarskap.

Kontakta oss på info@leadership2grow om du vill veta mer om hur det kan gå till.

Månadens spaning :Resilient ledarskap & organisation