MÅNADENS SPANING – PEST ELLER KOLERA?

I det historiska området Palestina har vardagen sedan länge präglat av spännig och konflikter. Sedan ett halvår rasar ett brutalt krig. Ett krig som skördar offer på båda sidor. Ett krig vars nuvarande intensitets trigger var ett dåd som av de flesta ansågs fullständigt hänsynslöst och omänskligt. Med dådet fick det israeliska folket och dess president, Benjamin Nethanyahu, mångas sympati. Sympatin är dock inte längre vad den ursprungligen varit.

I dag står presidenten i princip inför två val. Antingen avslutar han kriget, ser sig själv och Israel som segrare men med mycket små möjligheter att komma undan med hedern och presidentskapet i behåll då många anser att han brukat oproportionerligt mycket våld. Det andra alternativet är att fortsätta kriget och vinna än mer mark mot Hamas. Med det alternativet bränner han med accelererande fart det politiska band landet historiskt haft med flera av de mäktigaste politiska ledarna i världen.

Komplexiteten och svårigheten i att ta sig ur denna situation är inte på något sätt unik. Det finns många exempel i stort som smått där många mindre beslut lett fram till en, i princip ohållbar, situation. Vad som dock ofta är gemensamt i dessa situationer är inkonsekvensen i beslutsfattande och agerande.

För att undvika att hamna i situationer av Pest eller Kolera karaktär finns givetvis olika tillvägagångsätt. Dock är ett av de bästa verktyg att använda värderingar. Ett land, en förning, ett företag eller en relation består av ett antal människor som förhoppningsvis delar ett antal värderingar. Dessa delade värderingar kan utgöra gruppens gemensamma värdegrund. Individer och grupper som konsekvent fattar beslut och agerar i linje med deras uttalade gemensamma värderingar tenderar att skapa hållbara, långsiktiga och överlägsna resultat.

 

När pratade du och dina kollegor om era gemensamma värderingar sist? Vi på Leadership2grow har genom åren inte bara varit med och tagit fram gemensamma värdegrunder utan även varit med i förankringsprocesser. Öppen för ett samtal om er kultur och värderingar? Hör av dig!

 

#Resultat #Värderingar #Värdegrund #Israel

 

MÅNADENS SPANING – PEST ELLER KOLERA?