MÅNADENS SPANING; Hur blir styrdokument till användbara verktyg?

Vi möter många organisationer som lagt tid och resurser på att ta fram genomarbetade och tydliga styrande dokument men kämpar med att få dom att skapa praktiskt värde för medarbetarna i vardagen.

Vår erfarenhet är att rätt hanterat blir dessa dokument centrala verktyg i att nå företagets strategier och överordnade affärsmål

För att lyckas med detta är det avgörande att;

  • Ledningen regelbundet kommunicerar innehållet och har en öppenhet kring den praktiska innebörden och tillämpningen ute i verksamheten
  • Ledare och nyckelpersoner på alla nivåer tar detta vidare till samtliga medarbetare och har en öppen diskussion kring vad detta betyder konkret för vår del av organisationen
  • Medarbetare engagerar sig skapar en förståelse för sin egen påverkan på t.ex. affär och företagets värderingar

Om alla i organisationen strävar efter att aktivt ’provtrycka’ organisationens styrande dokument mot sin operativa vardag skapas fokus och transparens om vad som gäller 🤝

Om vi lyckas arbeta på detta sätt får vi en process som strävar mot att kontinuerligt minska gapet mellan lokala och individuella ’tolkningar’ och organisationens överordnade syfte. Det blir då mycket lättare att ta beslut och göra prioriteringar vilket leder till en mer välmående och fokuserad arbetsplats och överordnat blir konsekvenserna av detta högre effektivitet och bättre resultat.

Några konkreta områden att aktivt använda styrdokumenten för att skapa tydlighet är

-Vid utveckling av medarbetare

-Vid prioritering och planering av arbetsuppgifter

-Vid rekrytering

-Vid ’svåra & jobbiga’ samtal med medarbetare

Är det dags för dig att börja utveckla ett effektivt sätt att arbeta med era styrande dokument och därigenom förbättra ert resultat?

Kontakta oss på info@leadership2grow.com

MÅNADENS SPANING; Hur blir styrdokument till användbara verktyg?