Månadens spaning – distansarbetets vara eller icke vara?

Många är diskussionerna runt distansarbetets fördelar och nackdelar. Under pandemins tid jublade man över de positiva möjligheterna och effekterna, medan man efteråt kan konstatera att det är inte vitt eller svart. Företag som har börjat ställa krav på ett återkommande till kontoret har ifrågasatts om hur medarbetarvänliga de är osv.

Men vad gäller och hur ska vi tänka?

Lagom är ofta bäst!

Det är viktigt att alltid falla tillbaka på ett syfte; vad ska vi åstadkomma? Vad krävs för att vi ska lyckas? Hur behöver vi samverka för att lyckas? Hur uppnår vi den effektivaste samverkan mellan organisationer/roller/avdelningar/medarbetare mm?

Med detta som ramverk inser man ganska snabbt att vi behöver både och; kunna sitta ostört och jobba fokuserat, viket kanske kan lösas med möjlighet att jobba på distans. Men ibland behöver vi träffas för att utbyta erfarenheter, stämma av olika tankar olika referenser vilket medför, om det funkar, att 1+1+1+1+>4.

För att lyckas med blandningen/mixen krävs gemensam planering. Vilka dagar sitter vi på distans och vilka dagar ges möjlighet till kreativa möten/uppföljning/avstämning mm.

Har du bra lösningar att dela med dig eller behöver du någon att bolla med för att lösa denna utmaning så hör av dig till oss; info@leadership2grow.com

Månadens spaning – distansarbetets vara eller icke vara?