Målsätter du flexibilitet? Inte? Då kanske du ska tänka om.

Vi fortsätter att reflektera över Ranstads Workmonitor 2022.

Denna vecka har vi kommit till;

Attityd/inställning

Värderingar

Empowerment

Flexibilitet

Individuell utveckling

 

Flexibiliteten mäts i undersökningen som dels möjligheten för medarbetare att arbeta flexibla timmar och dels möjligheten för medarbetare att välja var arbetet utförs. Undersökningen visar tydligt att pandemin har gett medarbetare både mersmak för och förväntningar på dessa två typer av flexibilitet i arbetslivet. Oavsett om det handlar om flexibilitet kring distans- eller hybridarbete, antalet arbetade timmar eller olika typer av arbetskontrakt.

 

Lite statistik: Nära 75% av respondenterna tycker att flexibilitet runt arbetsplats är viktig och en ännu högre majoritet (83%) uttrycker vilja arbeta på ett sätt som fungerar med deras liv. 42% skulle inte ta ett jobb om det inte innebar flextid. 75% av millenials och gen z har slutat ett arbete för att det inte erbjöds tillräckligt med flexibilitet (27% totalt). De allra flesta uppger att flexibilitet är viktigt eftersom de kan tillbringa mer tid med sina barn. Så många som 20% uppger att flexibiliteten gör att de får möjlighet att utveckla sin fysiska hälsa genom att träna regelbundet.

 

Jobbintensiteten, eller hur många timmar man arbetar, är något som hälften av respondenterna har svarat att de kan kontrollera. Men resterande hälften upplever ökade krav både hemma och på jobbet under pandemin, vilket gjort att man inte har kontroll på jobbintensiteten och antalet utbrända når kritiska nivåer. Att inte kunna styra över hur mycket arbete man kan ta på sig är ett stort bekymmer.

 

Så använd kunskapen du har i din organisation och koppla hur flextid och distansarbete påverkar hälsa, produktivitet och innovation, kultur och beslutsfattande. Utmana gamla sanningar! Det handlar om att se till att flexibla scheman och hybridarbetsdagar är inriktade och kopplade till individen och teamets uppdrag, mål, problemlösning, hälsa och prestation.

 

Vi på Leadership2Grow har många års erfarenhet av att utveckla organisationer och människor i olika typer av organisationer och branscher. Vi träffar dagligen ledare som vill utvecklas. Kontakta oss gärna på info@leadership2grow.com

www.leadership2grow.com

 

Lyssna gärna på vår podcast t ex om att leva livet i balans

https://leadership2grow.com/podcast/lev-livet-i-balans/

Målsätter du flexibilitet? Inte? Då kanske du ska tänka om.