Lönsamhet, kommer den av människor?

 

Vad skapar lönsamhet i ett bolag? Svaren och tillvägagångsätten är olika, så även utkomsten. Enligt forskning, publicerat bland annat i Harvard Business Review, slår man dock fast att de bolag som präglas av ett visionärt och värderingsbasserat ledarskap är tolv gånger lönsammare än de som inte är det. Dessa företag har större kraft, flexibilitet och snabbare processer än de regelstyrda företagen.

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Visionen är en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för dig och organisationen.

För att sammanfoga människorna på vägen mot den gemensamma visionen behövs också en tydlig och accepterad värdegrund.

Varje dag möter vi olika situationer som tvingar oss till eftertanke, beslutsfattande och handling. Allt vi gör är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder och åsikter. De värderingar vi har, till exempel inför en viss situation, formar en attityd som i sin tur bygger upp en bestämd åsikt. Följden blir att vi också kommer att bete oss på ett bestämt sätt i denna situation.

Det blir dessa två faktorer, den gemensamma visionen och den gemensamma värdegrunden, som ger flexibilitet, fart och fokus mot den gemensamma horisonten.

I Think Do & Grow´s podd ”Inspirerande Ledarskap” resonerar Annelie Agerling, VD på Frontit, i just dessa termer. På Frontit har de implementerat Ledarskap a la Skumpa. Lyssna gärna på Annelie och låt dig ryckas med i hennes inspirerande och sprudlande tankar runt hur man kittlar en hel organisation till att se samma målbild och bli motiverad att bidra till visionen.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ledarskap-a-la-skumpa/

Vi på Think Do & Grow har genom åren kittlat 1000-tals ledare att reflektera över vad som skapar just deras resultat och lönsamhet, resultaten har inte låtit vänta på sig. Är det din tur att låta dig kittlas?

 

 

Lönsamhet, kommer den av människor?