Ledarskapsutveckling skapar resultat

Att säga att utvecklat ledarskap skapar resultat är ungefär som att säga att syre är nödvändigt för att andas. För några år sedan kom McKinsey med en rapport, där 90% av alla tillfrågade CEOs uttryckte att utveckling inom ledarskap är den viktigaste faktorn för en organisations välmående. Frågan är hur prioriterat ledarskapsutveckling är i ditt företag / din organisation? Kontakta oss gärna info@leadership2grow.com

 

Ledarskapsutveckling skapar resultat