Ledarskap – vad är det?

Vi fortsätter nu för femte veckan på vårt tema där vi resonerar kring insikter och tips för att optimera ledarutvecklingsprogram.

Men, för att kunna utveckla någonting är det ju helt avgörande att ha en förståelse för det som skall utvecklas. Med andra ord, för att lyckas med ledarutveckling behövs en grundläggande förståelse för vad ledarskap är.

Ledarskap kan beskrivas som en konstform som kombinerar vision, empati och beslutsamhet för att vägleda och inspirera andra mot framgång. De grundläggande principerna för ledarskap är väsentliga för att forma en stark grund och främja en positiv arbetsmiljö vilka i sin tur skall leda till de affärsmässiga resultat vi vill åstadkomma.

VISION är förmågan att se framåt, att måla upp en tydlig och inspirerande bild av framtiden. Genom visionen skapar vi en gemensam riktning och mening i vårt arbete.

EMPATI är förmågan att förstå och känna med andra människor, att lyssna på deras behov och önskningar. Genom empati kan vi bygga starka relationer och skapa produkter och tjänster som verkligen berör och löser verkliga problem.

BESLUTSAMHET är den drivkraft som gör att vi tar handling och genomför våra planer. Med beslutsamhet övervinner vi hinder och når våra mål, även när det är utmanande. När vision, empati och beslutsamhet samverkar skapas en kraftfull dynamik. Visionen ger oss riktningen att sträva mot, empatin ger oss insikten om vilka behov vi ska möta, och beslutsamheten ger oss kraften att handla och leverera resultat.

Genom att integrera vision, empati och beslutsamhet skapar vi en hållbar grund för att uppnå och överträffa våra affärsmässiga mål. Denna samklang är inte bara viktig, den är avgörande för att vi ska kunna växa, utvecklas och göra verklig skillnad.

 

Hur jobbar du och ditt företag i respektive område samt med att integrera dom? På @leadership2Grow jobbar vi dagligen med att stötta och utmana ledare i dessa frågor.

 

Nyfiken på hur? Kontakta oss på info@leadership2grow.com eller skriv i kommentarsfältet nedan så kontaktar vi dig.

 

 

#Ledarskap #Självledarskap #Resultat #Fokuseratledarskap #Vision #Empati #Beslutsamhet

Ledarskap – vad är det?