Ledarskap 2021

Ledarens uppgifter och den kompetens en ledare behöver varierar med förutsättningarna för stunden. Men att vissa egenskaper är fundamentala förblir ett faktum. Vid formella utbildningar rustar vi oss med intellektuell, teknisk och akademisk kunskap, men dessa intresserar sig sällan för personlig och inre utveckling. Även om vi aldrig tidigare i Sverige varit mer utbildade, är vi i många avseenden psykologiskt omogna. Och moget ledarskap är vi i stort behov av 2021, när vi skall möta ”det nya normala”.

Ledarskap 2021