Konsten att delegera

Det finns två huvudskäl till att delegera för en ledare;

  1. För det första, att frigöra tid, tid att ägna sig åt mer övergripande aspekter, att föra verksamheten framåt.
  2. För det andra för att man vill se medarbetare utvecklas och växa, genom att axla större utmaningar. Då ökar både motivationsnivån, trivsel och den totala produktiviteten.

Att delegera innebär inte, att man gör sig kvitt sådant som är tråkigt, att hitta någon lämplig person, som du kan lasta över ”skräpet” på. Att delegera en uppgift eller ett mål är att ge någon ansvar att uppnå ett resultat. Du ger medarbetaren makt att besluta på egen hand. Du är bara tillgänglig för att ge råd och stöd, när det behövs.

Här kommer några grundprinciper för framgångsrik delegering;

  • Frigör dig från känslor;

Rädslan att tappa kontrollen

Behovet att själv ”glänsa”

Avstå från arbetsuppgifter du själv tycker är kul

  • Tvinga dig;

Delegera så mycket som möjligt

Lägg dig inte i, i onödan

  • Detta måste du göra;

Definiera uppgiften/målet tydligt

Vem ska du delegera till

Komma överens om uppföljningsmetod

  • Kom ihåg;

Var tillgänglig för råd och stöd

Uppmuntra alla framsteg

 

På Leadership2Grow hjälper vi våra kunder med effektiv delegering. Vill du också bli bättre på det? Kontakta oss på info@leadership2grow.com

Konsten att delegera