Kommunikation på hög nivå

Föredrag är också kommunikation. Du skall upp på scen och hålla föredrag. Det kittlar i magen, du känner dig utstuderad och kanske är du något knäsvag. Någon som känner igen sig? 😱

Att leverera från scen är omvittnat en av de jobbigaste utmaningar ledare ställs inför. Samtidigt är det en central och mycket viktig del i ledarrollen. 💪

Kanske skall du framföra ett budskap och entusiasmera medarbetare. Kanske skall du sälja in en idé och möjlighet till din styrelse eller investerare. Kanske är du anlitad av någon eller några för att ge din syn på en specifik fråga. Anledningen att du står där på scen kan vara många. Oavsett finns några enkla knep och checkpunkter att följa som otvivelaktigt kommer hjälpa till lugn och öka kvalitén i din presentation. 🙌 Här kommer fyra grundläggande punkter som kan hjälpa dig.

👊Varför är det just du som skall prata? Fundera igenom syftet med presentationen. Varför skall den hållas? Varför är det just du som skall leverera den? Ett starkt syfte kommer stärka ditt självförtroende och din egen inre drivkraft.

👊Vad är målsättningen med presentationen? Vad är ditt uppdrag att leverera? Vad vill du att åhörarna skall ha fått med sig när de lämnar lokalen som de inte visste innan de kom? Vilken känsla vill du att de skall ha när de går där ifrån? Formulera svar på dessa frågor i skrift och börja sedan strukturera ditt innehåll för att kunna ge publiken det du bestämt att de skall få.

👊Struktur. Nu när du vet innehållet så tänk på förhand igenom strukturen och dispositionen. Hur bygger jag upp presentationen på bästa och mest logiska sätt? Hur får jag deltagarna fångade och intresserade? Hur skapar jag en röd tråd genom hela presentationen?

👊Var autentisk. Säkerställ att det är DIN presentation. Använd ord, fraser och begrepp som du är bekväm med. Undvik att trassla in dig i ord och formuleringar som du inte brukar använda. Det tenderar att skapa osäkerhet, och det lyser igenom. Fundera också igenom vilka eventuella hjälpmedel som passar dig bäst. Blädderblock, bilder, slides med bullet points eller kanske en mix av allt. Det viktiga är att du behärskar hjälpmedlet och att det fyller en tydlig funktion för att fånga publiken.

På @Leadership2Grow träffar vi ofta rutinerade och erfarna ledare som fortfarande förknippar att tala inför grupp med obehag. Genom reflektion och ett strukturerat resonemang var obehaget kommer från, i kombination med att få rätt verktyg, har flera av dessa ledare gjort föredrag till framgångsfaktorer i sina karriärer.

 

Är det din tur att ta lite strukturerad hjälp till reflektion över hur du skall göra föredrag till en av dina paradgrenar? Tveka i så fall inte att kontakta oss på info@leadership2grow.com

 

Kommunikation på hög nivå