Karriärstege – har ni en sådan?

Denna vecka avslutar vi  vår reflektion över Ranstads Workmonitor 2022 med Individuell utveckling

Världen fortsätter digitaliseras och vi med den. Enligt Ranstads rapport ”Work monitor” har förändringen och dess hastighet framkallat rädsla för föråldring och att ej längre räcka till för att möta arbetsgivares krav och förväntningar.  

Nu är det inte enbart teknologin och digitaliseringen man ser som nödvändigt att utveckla sig i utan även andra områden, inte minst de som har med mjuka värden att göra.

Faktum är att enligt rapporten menar den anställde idag att arbetsgivaren inte bara har en möjlighet, utan faktiskt en skyldighet att satsa på och utbilda . Antingen med egna medel eller genom samarbeten med externa aktörer. I åldersspannet 18 – 24 år är runt 50% av de tillfrågade måna om att utvecklas i sin specifika yrkesroll. Men, betydligt fler än så i samma åldersspann vill få mer kunskap och utveckling i kommunikation och ledarskap.

Här följer tre tips från rapporten för dig som arbetsgivare att satsa på

☑️ Tips nr 1

Upprätta en gapanalys mellan den kompetens som finns tillgänglig i företaget idag och vad ni bedömer kommer att behövas i framtiden. En högst medveten, riktad och kommunicerad insats att fylla gapet med det identifierade behovet kommer göra er attraktivare som arbetsgivare att söka sig till men också att Stanna kvar hos.

☑️ Tips nr 2

Belys fördelarna med att hoppa på företagets utbildning och -utvecklingsprogram.  Visa på hur viktigt det är med den personliga utvecklingen för att möta förändringar i omvärlden. Koppla ihop den personliga utvecklingen med möjlighet till karriärskifte och avancemang inom ert företag.

☑️ Tips nr 3

Överväg hur ni skulle kunna implementera karriärcoachning med syfte att klargöra för den enskilda anställda vilket spår hen ser framför sig som mest attraktivt. Hjälp den enskilde att sätta långsiktiga och kortsiktiga karriärmål i företaget. På så vis ökar ni motivation och produktivitet.

På Leadership2Grow har vi många års erfarenhet av att ingjuta nyfikenhet hos arbetsgivare och anställda. Inte bara runt vad som behövs, utan även i att få det att hända. Är det din och ert företags tur att låta det hända? Kontakta oss gärna om du är nyfiken på vad som kan tänkas hända dig.

Karriärstege – har ni en sådan?