Känner du dig stressad?

Press i mindre mängder och rätt hanterad kan vara nyttig. Den skapar energi och motivation. För mycket stress handlar om att man tappat kontrollen över situationen. Omständigheterna styr mer än vad man gör själv. En känsla av maktlöshet tar över och den mentala stressen ökar.⏱

Kan personligt ledarskap hjälpa dig ta kontroll över ditt liv? Ja, att utveckla sitt personliga ledarskap stärker förmågan att hantera krissituationer. Sätt mål för dig själv som är spännande och utmanande. När du når dem stärks ditt självförtroende, din motivation och initiativförmåga, vilket skapar bättre förutsättningar för att hantera stressfulla situationer. 💪

Konkreta tips för att förebygga stress:

✅ Lär dig känna igen dina stressreaktioner och se dem som varningssignaler.

✅ Gör något aktivt. Motionera, promenera, träffa vänner, snickra, lyssna på musik. Gör sådant som förstärker de känslor du vill uppleva.

✅ Träna mentalt – använd avslappningsteknik, visualisera, formulera affirmationer.

✅     Lär dig att fokusera och njuta av det du gör i stunden. Mindfulness i enkla vardagssysslor kan göra att du inte stressas av aktiviteter som följer senare.

✅ Välj en motionsform du gillar! Fysisk träning och motion ger positiva signaler till hjärnan och hjälper till att öka stresståligheten.

✅ Utveckla rutiner omkring sömn, ätande och motion. Detta ger en positiv stabilitet i tillvaron.

✅ Tänk på ansiktsuttryck och hållning. Att le gör dig lättare glad och sträcker du på dig känner du dig genast mer positiv. Kroppen och hjärnan kommunicerar och sänder signaler till varandra som påverkar vårt mående.

✅ Bygg upp dig själv genom att vara målfokuserad. Sätt utmanande och realistiska mål som stämmer med dina grundläggande värderingar och se till at nå målen.

På Leadership2Grow arbetar vi med allt som rör ledarskap. Detta inkluderar attityder, beteenden och självledarskap. Vill du ta hjälp av oss så kontakta oss på info@leadership2grow.com

#självledarskap #stresshantering #mål #personligtledarskap

Känner du dig stressad?