Initiativförmåga, drivkraft och hängivenhet

Om det är något som uttrycker dynamik och styrka i ledarskapet är det dessa tre grundbegrepp.

 ”Jag har ingen ledarroll”, kanske du säger. ”Jag har inget personalansvar”. Hallå där! Ett starkt ledarskap har ingenting att göra med hur många underställda man har. Många gånger ställs det större krav på ledarskapet hos den person som vill – och måste påverka omgivningen och som inte har positionens makt att beordra och peka med hela handen.

Att ta medvetna initiativ i yrkeslivet är sällan en möjlighet, det är en förväntan. Detta gäller oavsett om du ”bara” leder dig själv eller också leder andra. Den ledare som bäst kan ta till vara sina personliga förutsättningar och använda dem på rätt sätt har redan kommit en bra bit på vägen att lyckas i den ledarroll hon eller han valt. Alla har alltid en outnyttjad potential som är redo att tas i bruk i ledarskapet. Det finns också några generella egenskaper som utmärker framgångsrika ledare. Sammantaget formar utvecklingen av dessa egenskaper den unika ledarprofil som skapar personlig framgång och självförverkligande i ledarskapet.

Vilka är dina egenskaper och hur tar du hand om dom? Vi utmanar dagligen ledare, chefer och nyckelpersoner i att göra sina positiva egenskaper tydliga och nyttja dom väl.

Är det din tur att låta dig utmanas? Vem vet, du kanske upptäcker att du är initiativrik, driven och hängiven.

Initiativförmåga, drivkraft och hängivenhet