Idiot?

Enligt Einstein är definitionen av en idiot den människa som varje dag gör samma sak – och ändå förväntar sig en förändring. 

En del av oss drivs av förändring medan andra likställer det med någonting påfrestande. Klart att mycket av det dagliga vi gör mår bra av att vara som det är, det är ju därför vi skapar rutiner. Men i andra sammanhang, så som att tillexempel överleva på en föränderlig marknad kan förmåga till förändring vara en förutsättning för överlevnad.

Enkelt uttryckt, med förändring kommer utveckling och med utveckling ökar chansen till resultat och överlevnad.

Vad krävs då av dig som ledare för att klara av den ständiga förändringen i din organisation? I Leadership2Grow´s pod ”@En pod om olikheter” resonerar @Magnus Jacobsson, områdeschef på @Systembolaget, runt ämnet. Han pratar bland annat om att utveckla en stark kultur som stöttar företagets vision, förändringsarbete och gemensamma värdegrund. Han har under sina dryga 20 år i företaget hittat recept på att skapa resultat genom medvetet ledarskap.

https://leadership2grow.com/podcast/idioti-ar-att-gora-samma-sak-om-och-om-igen-och-samtidigt-forvanta-sig-ett-annat-resultat/

Vi på @leadership2grow har genom åren utmanat 1 000-tals ledare runt sin inställning till förändring. Är det din tur att låta dig utmanas? Vem vet, du och din organisation kanske utvecklas till någonting ännu bättre. Vill du riskera vara en idiot eller vågar du?

Idiot?