Hur viktiga är värderingar i arbetslivet?

Att personliga värderingar stämmer överens med företagets värderingar blir allt viktigare finner man i Randstads Workmonitor 2022 där man intervjuat 35 000 anställda i 34 länder. 🌎

I Sverige anser 74 procent av anställda att arbetsgivarens värderingar är i linje med deras egna. Hur betydelsefullt värderingar i arbetslivet är för individen varierar med ålder och man ser att yngre generationer lägger mer fokus här.

Det är områden som social rättvisa, klimatförändringar, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen samt att företaget bidrar något positivt till samhället som står högt på listan över vad som är meningsfullt.

I Sverige är det hela 38 procent som inte skulle acceptera en anställning hos en arbetsgivare vars värderingar inte stämmer överens med de egna vad gäller miljöarbete och social rättvisa. Vad kan företagen göra för att betraktas som attraktiva arbetsplatser med sunda värderingar?

  • Börja från grunden och identifiera ert uppdrag, era värderingar och hur företagskulturen ser ut. Utvärdera hur väl er värdegrund stämmer med de anställdas värderingar. Uppdatera värdegrunden och försäkra er om att aktuella samhällsfrågor inkluderas så som ansvarstagande i miljö- och rätttvisefrågor. ✅

 

  • Fråga de anställda hur de upplever företagets värderingar. Engagera medarbetare i dialog för att få insikt i vad de anser är viktigt. ✅

 

  • Var ärlig och öppen. Värderingar som inte genomsyrar organisationen och som bara finns på papper skapar otydlighet. Sträva efter att kunna förklara och motivera företagets värderingar på en djupare nivå så att medarbetarna förstår hur de appliceras i det dagliga arbetet. ✅

Vi på Leadership2Grow arbetar med värderingar. Både hur man identifierar sina personliga värderingar och hur man bygger en stabil värdegrund på ett företag.

Kontakta oss gärna för mer information på info@leadership2grow.com

 

Hur viktiga är värderingar i arbetslivet?