Hur skapare man ett effektivt lärande?

Jo man varvar teori med aktuella case och gruppdiskussioner i hur dina nya kunskaper kan användas i ditt dagliga arbete.

Precis så är vår utbildning STÄRK DITT LEDARARSKAP uppbyggd!

Utbildningen berör bland annat:

  • Grundläggande principer för ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Motivera och utveckla sig själv och andra
  • Skapa effektiva team och projekt
  • Hantera förändringar, utmaningar och press
  • Agilt och digitalt ledarskap
  • Effektivt ledarskap i uppdrag och projekt
  • Prioritera och delegera bättre
  • Förståelse för individers olikheter

Under kursens gång arbetar vi med individuella träningsmål och uppföljning.

Nyfiken? Lyssna på https://leadership2grow.com/podcast/stark-ditt-ledarskap/

 

Anmäl dig på info@leadership2grow.com

#stärkdittledarskap #ledarutveckling #utveckling

Hur skapare man ett effektivt lärande?