Hur skapar du ett produktivt arbetsmöte?

I ett bra arbetsmöte skapas nya associationer och tankekombinationer💡, deltagarna interagerar och processen blir kreativ. För att ett möte skall bli produktivt krävs att mötesledaren skapar en öppen och positiv atmosfär där alla motiveras till att bidra. Det är viktigt att ha ett tydligt mål med mötet och att förvissa sig om att alla deltagarna är medvetna om både syfte och mål.🏁

Nedan följer en lista med hållpunkter för hur man genomför lyckade och effektiva arbetsmöten.

✅ Klargör för dig själv vad du vill uppnå. Skriv alltid en kristallklar målsättning för mötet.

✅ Informera dig om deltagarna.

  • Antal
  • Roller
  • Kompetens
  • Särskilda åsiktinriktningar

✅ Skicka ut en agenda för mötet i god tid före mötesdatum

✅ Informera dig om lokalen och teknisk utrustning

✅ Bestäm dig för strukturen i mötet och hur mycket tid du vill tillgå

  • Inledning och mål
  • Presentation (er)
  • Grupparbeten
  • Debattinslag
  • Pauser
  • Avslutning

✅ Skriv en lista, gör en mind map eller liknande över strukturen på mötet.

✅ Klargör för dig själv syftet med varje del av mötet. Passar det in i huvudmålsättningen? Vilken del av informationen skall jag fokusera på? Var beredd på omkastningar och var flexibel utan att förlora den röda tråden.

✅ Avsluta genom att sammanfatta vad ni kommit fram till, repetera beslutspunkter och ansvariga för genomförande at åtgärder.

✅ Besluta tidpunkt för protokoll.

✅ Gör en enkel, muntlig utvärdering av mötet. Vad har varit bra och vad kan göras bättre eller annorlunda i fortsättningen.

Vi på Leadership2Grow hjälper dagligen ledare att utvecklas. Välkommen att kontakta oss på info@leadership2grow.com med dina frågor.

Hur skapar du ett produktivt arbetsmöte?