Hur motarbetar du?

Enligt forskning skapar dålig arbetsmiljö hjärt & kärlsjukdomar. Detta kostar samhället runt 60 miljarder kr om året.

Känt är också att det fins en stark koppling mellan gott ledarskap och god arbetsmiljö. Gott ledarskap präglas av flera viktiga ingredienser. Grundläggande är dock att du som utövar ledarskapet är trygg i vad som är framgångsrikt för just dig i ditt ledarskap.

Hur motarbetar du och din organisation de 60 miljarderna? I @leadership2grow utmanar vi dagligen ledare runt sitt ledarskap. Är det er tur att låta er utmanas?

 

Hur motarbetar du?