HUR HAR DU DET MED HANDLINGSLOGIKEN?

Vi fortsätter nu för tredje veckan på vårt tema där vi resonerar kring innehållet i en framgångsrik ledarutveckling.

Som företagsledare är det avgörande att förstå hur affärsmål, ledarskap och resultat samverkar för att driva organisationen framåt.

Att utveckling är nödvändig för långsiktig överlevnad är väl vedertaget. Vi vet att våra verksamheter, system och metoder kräver utveckling för att vi inte skall tappa konkurrenskraft. Dock händer inte det av sig självt. Snarare är det när vi människor investerar i vår egen personliga utveckling som vi tenderar att utveckla våra organisationer.

Enligt professor William R. Torbert är de flesta utvecklingspsykologer överens om att det egentligen inte är ledarfilosofin, personligheten eller ledarstilen som skiljer ledare åt. Det är snarare deras inre ”handlingslogik” – hur de tolkar sin omgivning och reagerar när deras makt eller trygghet är hotad. Relativt få ledare försöker emellertid förstå sin handlingslogik, och än färre har undersökt möjligheten att ta kontroll över den.

Olika typer av psykologiska tester är ett utmärkt sätt att utveckla förståelsen för sig själv och sin inre handlingslogik. Enligt Professor Torbert förbättrar de ledare som utvecklar förmågan inte bara sina egna resultat, de ökar även företagens färdigheter och prestationer.

Sugen på att utmana dig själv och din egen handlingslogik? Vi på @Leadershiop2Grow jobbar dagligen med psykologiska tester för fördjupade insikter. Många till antal är de ledare vi hjälpt till helt nya resultat med hjälp av att ta kontroll över sin inre hadnlingslogik.

Nyfiken på hur? Kontakta oss på info@leadership2grow.com eller skriv i kommentarsfältet nedan så kontaktar vi dig.

 

 

#handlingslogik #ledarskapsutveckling #fokuseratledarskap #resultat #ledarskap

HUR HAR DU DET MED HANDLINGSLOGIKEN?