Hur har din höst startat?

Efter en verkligen annorlunda tid ska vi nu tillsammans skapa det nya normala – i och efter Corona. All förändring utmanar våra hårt sittande värderingar och föreställningar om oss själva, våra kollegor, vårt företag och vår omvärld.

Upplever du att ni ibland fastnar i gamla hjulspår? I vår roll som ledarutvecklare utmanar vi dig och/eller din ledningsgrupp till nya perspektiv på varandra och era möjligheter så att ni tillsammans skapar och tar ansvar för den framtid som kommer.

@leadership2grow

#utveckling #samarbete

Hur har din höst startat?