Hur blir målplanering effektiv?

Bra målplanering ger framgångsrika resultat. Ett riktigt bra mål är SMART.💡

  • Specifikt – Formulera målet med kristallklar skärpa. Ju tydligare målet är satt, desto tydligare resultat kan du förvänta dig.
  • Mätbart – Ange antal, belopp, dagar, procent eller annat begrepp som är så objektivt mätbart som möjligt.
  • Aktiverande – Målet sätts så utmanande eller barriärbrytande att det skapar engagemang, entusiasm och energi så att det därigenom blir aktiverande.
  • Realistiskt – Målet måste vara realistiskt och uppnåeligt även om det är rejält utmanande eller barriärbrytande.
  • Tidsangivet – Ett mål utan en deadline är som ett långdistanslopp utan målsnöre. Utan en deadline vet man inte när man skall vara färdig och arbetet blir mindre fokuserat.⏱

 

Fundera också på vilka fördelar och vilken nytta du själv, ditt företag och dina medarbetare kommer att uppleva när målet är nått. Förutse eventuella hinder och vidta förberedande åtgärder för att hantera dessa. Skapa en handlingsplan, utvärdera resursbehovet och informera de personer i din omgivning som berörs av målet. Sedan är det bara att köra!🏅

 

På Leadership2Grow hjälper vi våra kunder med effektiv målplanering. Vill du också bli bättre på målarbete? Kontakta oss på info@leadership2grow.com

 

Hur blir målplanering effektiv?