Hög personalomsättning?

En ny fallstudie, ”Chefer vid vägs ände” av Hampus Jendle och Andreas Nilsson, visar på varför många enhetschefer inom vård och omsorg i en medelstor svensk kommun väljer att hoppa av. Orsakerna anges vara övermäktig arbetsbörda, obalans mellan krav och förutsättningar och oklara riktlinjer.

Känner du igen bilden? Eller funderar du kring konsekvenserna för personalomsättningen i din organisation? Kontakta din PT på jobbet @Leadership2Grow.

Hög personalomsättning?