Hitta gnistan

Är du som de allra flesta tillbaka på jobbet igen? Hoppas verkligen att du haft en skön och batteriladdande sommar trots att juli varit den kallaste på många år.

Nu väntar en höst med fortsatt stor osäkerhet kring framtiden och vad som kommer hända. I osäkra tider jobbar vår hjärna på högtryck för att skapa meningsfullhet och förståelse. Den skapar historier och verkligheter som inte alltid är sanna. I dessa lägen är det verkligen bra att få prata, ventilera och diskutera sina tankar, såväl oro som de möjligheter som finns.

Vi har förmånen i vår roll som ledarutvecklare att föra konstruktiva och utvecklande samtal med ledare och nyckelpersoner i alla typer av företag och organisationer. När tankarna faller på plats ökar individens fokus och beslutsamhet. Den inre motivationen ökar när man ser motivet och meningsfullheten med det man gör. Gnistan tänds och glädjen ökar vilket i sin tur sprids till omgivningen och medarbetarna. En positiv spiral kommer i rullning och vi tar åter taktpinnen för att utveckla och förbättra det vi kan påverka.

Hur ser det ut för dig och din omgivning? Välkommen att kontakta oss på info@leadership2grow.com för ett förbehållslöst samtal hur du kan hitta din och din organisations gnista och motivation.

Hitta gnistan