Har du modet?

Ett stort skånskt företag vars varumärke bygger på att utmana det traditionella och gå i bräschen för det klimatsmarta är i blåsväder. De har nyligen tagit in tillväxtkapital från en amerikansk fond vars tidigare investeringar inte har utmärkt sig för att vara vare sig klimatsmarta eller värderingsmässigt långsiktiga.

VD:n kommunicerar att det ligger i företagets själ att våga fatta obekväma beslut och att det nya kapitalet inte kommer att påverka företagets mission. Är detta möjligen ett exempel på hur en organisation kan arbeta med olikheter för att få saker att hända?

Oavsett vad du tänker om exemplet ovan, så visar det prov på mod. Mod kan vara ett av de viktigaste egenskaperna för organisationers överlevnad just nu. Den organisation som du verkar inom är kanske vare sig stor eller internationell. Det spelar ingen roll. Poängen är att när visionen, värdegrunden och missionen är tydlig i en organisation, är det enklare att tratta ner till mål och handlingsplaner, och att vara modig. Eller hur? När allt det där är på plats ger det en större möjlighet till exempelvis agilt ledarskap och tydlig kommunikation.

Vi på Leadership2Grow har under många år inspirerat ledare att se hur de olika bitarna hänger ihop, hur det påverkar dig som ledare och företagets utveckling. Är det din tur att bli utmanad?

#Mod #Agiltledarskap #Värdegrund

 

Har du modet?