HAR DU ANMÄLT DIG?

Stärk ditt ledarskap –

Utbildningen berör bland annat:

  • Grundläggande principer för ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Motivera och utveckla sig själv och andra
  • Skapa effektiva team och projekt
  • Hantera förändringar, utmaningar och press
  • Agilt och digitalt ledarskap
  • Effektivt ledarskap i uppdrag och projekt
  • Prioritera och delegera bättre
  • Förståelse för individers olikheter

Teori varvas med aktuella case och gruppdiskussioner i hur dina nya kunskaper kan användas i ditt dagliga arbete. Under kursens gång arbetar vi med individuella träningsmål och uppföljning.

Mer info maila info@leadership2grow.com

Anmäl dig på info@leadership2grow.com

 

HAR DU ANMÄLT DIG?