Försvarsmekanismer skyddar oss från smärtsamma sanningar! 

 

  

Vi har alla olika sätt att reagera i oroliga och utmanande situationer och tider. En del blir proaktiva medans andra blir avvaktande. Det kan vara lätt att rädslan för det okända tar över. 

Våra medvetna eller omedvetna reaktioner eller strategier skyddar oss från att bli sårade när sanningen kan vara smärtsam, vårt ego som är vår mask och skydd för det vi inte vill höra. 

Vårt försvar och valda sanningar tar sig olika uttryck när vi är rädda för att inte räcka till, inte lyckas med sitt uppdrag och idag kanske även rädslan för att bli uppsagd eller att verksamheten inte ska överleva. 

  

Utveckling sker ofta i en kris och nu får många möjlighet att studera sig själva och fundera på vilka valda sanningar som egot ger uttryck för. Det kan vara smärtsamt men samtidigt en lättnad med möjlighet till nya strategier i självkärlek. Det är just i sådana här situationer som självinsikt och förmågan att leda sig själv ställs på sin spets. 

  

I podden Inspirerande Ledarskap pratar vi om försvarsmekanismer och försöker kittla er till att våga fånga möjligheten till utveckling. 

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=försvarsmekanismer 

Vill du bli kärleksfullt utmanad i din utveckling?  

Försvarsmekanismer skyddar oss från smärtsamma sanningar!