Förändring – det enda som är beständigt!

Vi avslutar vår trendspaning för 2024 och tar oss idag an det femte och sista ämnet ”LEDARSKAP I FÖRÄNDRING”

Merparten av de strategiska modellerna växte fram under 1960- och 1970-talen. Efter hand har många av de mest citerade av dessa blivit i ifrågasatta. Detta främst med anledning av att de förutsätter att omgivningen är statisk.

Under senare tid har vi fått erfara hur snabbt omvärlden förändras. Urbanisering, Globalisering, Digitalisering och Automatisering är några exempel på bidragande faktorer. De företag som förstått detta och utvecklat kulturer präglade av lyhördhet och flexibilitet har fort kunnat anpassa sig till förändringar på de marknader de agerat på och med de överlevt och utvecklats. Ett bra exempel på det är NOKIA som en gång verkade i gummibranschen och som genom lyhördhet och flexibilitet transformerades till att bli en av världens ledande aktörer på mobiltelefonmarknaden.

Idag, 2024 kan vi konstatera att vår omgivning inte bara präglas av snabba förändringar. Den präglas även av osäkerhet. Detta beskrivs bland annat med begreppet VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). Om vi skulle krydda denna osäkerhet med lite extra så som krig, lastfartyg på tvären i Suezkanalen, eller motorvägar som eroderar och försvinner så inser vi att många av våra system vi byggt våra processer på är sköra. Även detta finns ett begrepp för, BANI (Brutality, Ambiguity, Novelty and interconnectedness).

Nu var det inte meningen att skrämmas med dessa ord. Men, de kan vara väl värda att reflektera över. Det finns många exempel på företag som proaktivt hanterar dessa relativt nya utmaningar och gör det framgångsrikt.

Hur står du och din organisation rustade att möta förändring, osäkerhet och skörhet i omvärlden? Vi på Leadership2Grow möter dagligen fantastiska ledare som med stor insikt och ödmjukhet arbetar aktivt för att skapa resultat med hjälp av kulturer rustade att klara ovan nämnda.

Vad säger du, öppen för ett samtal om vad du och din organisation kan utveckla för att bli ännu bättre på att omvärldsanpassa er och er verksamhet?

 

#Förändring #förändringsarbete #BANI #VUKA #Resultat #Ledarskap

Förändring – det enda som är beständigt!