Fokuserat Ledarskap – ett skandinaviskt program för utveckling av det personliga ledarskapet

Fokuserat ledarskap? Vad innebär egentligen det? Vi talar om politiskt ledarskap, kvinnligt ledarskap, motiverande ledarskap, rollmedvetet ledarskap – ja, ledarskap i många skepnader. Allt ledarskap är enligt vår uppfattning personligt, en ledare är ju en person, som använder sina personliga ledaregenskaper till att leda sig själv och andra. De andra ledarskapsbegreppen beskriver bara i vilka situationer man tillämpar sitt personliga ledarskap, till exempel i politiska, religiösa, ideella, företagsledande eller andra sammanhang.

Men vad innebär då ”fokuserat ledarskap”?

Följ oss de kommande veckorna och få lite inblick i de områden vårt utvecklingsprogram Fokuserat Ledarskap behandlar. Vi vill med våra program bidra med kunskaper, insikter och bra verktyg för att trimma ledarförmågan hos de människor som vill komma vidare i sin personliga ledarutveckling.

Så för att inte missa något, följ oss på;

https://www.linkedin.com/leadership2grow

https://www.instagram.com/leadership2grow

www.facebook.com/leadership2grow

eller https://twitter.com/leadership2g 

Fokuserat Ledarskap – ett skandinaviskt program för utveckling av det personliga ledarskapet