Feedback – hur svårt kan det vara?

För några år sedan presenterades en undersökning om hur ledare i Sveriges näringsliv ger feedback till sina anställda. När frågan ställdes till cheferna, blev svaret att 40% av tiden som chefer har till sitt förfogande, ägnar de åt feedback till sina medarbetare. När sedan frågan ställdes till medarbetarna, blev svaret något helt annat. Medarbetarna upplever sammanlagt, att de får feedback mellan 0-2%. Hur kan upplevelsen skilja sig så markant åt?

 

Feedback – hur svårt kan det vara?