Färsk studie

I en ny omfattande rapport från USA, kan vi studera vad som skiljer de bolag som det gått bra för under 2020, som har bra förutsättningar att lyckas i framtiden och de övriga. De som lyckas är agila och nyfikna. De utvecklar sina företag baserat på en kreativ kultur, ger och tar emot feedback, och agerar på feedbacken. Hur agilt och nyfiket är ditt bolag?

Vi på @Leadership2grow, tränar dagligen individer och team i dessa områden.

#ledarskap  #självledarskap  #coaching  #personligutveckling #agilt

Färsk studie