En studie ”Research Report 2020”

visar på två egenskaper som är framgångsfaktorer för företag under pandemin, vilka också kommer även vara betydelsefulla framöver. Den första är nyfikenhet. Viljan att utforska nya möjligheter, marknader, lösningar erbjudanden. Den andra är företagens agila förmåga. Att ställa om, inte sitta fast i cementerade processer. Tänka och agera adaptivt. Dessa egenskaper gäller även individer. Vi tränar dagligen individer att utveckla sina förmågor och färdigheter. @leadership2grow.com

En studie ”Research Report 2020”