Effektiv feedback i teamutveckling

Det finns två typer av feedback.

  • Alla beslut och överenskomna åtgärder skall givetvis följas upp inom ramen för mötesprocessen. Det gäller också måluppfyllnad och teameffektivitet.
  • Dessutom är det en bra idé att regelbundet följa upp hur teamet rör sig mot högpresterande nivåer, kanske som avslutning på varje möte. Teamets arbete bör dokumenteras, annars blir det svårt att följa upp, och man informerar alla berörda om utfallet. All uppföljning och feedback bör vara regelbunden och saklig.

Några saker att tänka på;

  • Feedback ska ges regelbundet.
  • All feedback är ömsesidig, öppen och konstruktiv.
  • Konstruktiv feedback ska vara saklig och ej personlig.
  • Dokumentera feedbacken och informera alltid alla berörda.
  • Sök aktivt feedback från andra.

 

Nyfiken på hur man kan göra?  

Kontakta oss på  info@leadership2grow.com

Effektiv feedback i teamutveckling