Det värderingsstyrda ledarskapet 

Som tongivande ledare, oberoende av var man befinner sig i en organisation påverkar de egna värderingarna, attityderna och sättet att uppträda, organisationens värderingssystem och hur omgivningens värderingar utvecklas. Man blir en formare och utvecklare av företagskultur och normer. Det är därför ett stort och viktigt ansvar för ledaren att uppträda och agera som ett gott föredöme.🌟

 

Vårt beteende speglar våra attityder och våra åsikter, som i sin tur vilar i de värderingar vi antagit. Ibland kan vi behöva fundera på var våra värderingar kommer ifrån. När vi själva känner oss grundade i våra värderingar så blir de en starkare ledstjärna som i sin tur resulterar i ett tydligare ledarskap.❗️

 

De värderingar ett företag anammar blir en mycket viktig del av företagskulturen. Kulturen skall utstråla värderingarna på företaget, vilket gör att de anställda känner ansvar, stolthet och tillhörighet i företaget de arbetar på. Värderingarna skall aktivt kommuniceras ut i organisationen i både tal och skrift, men också genom att ledarna alltid uppträder i enlighet med de värderingar de valt som sina egna, och som givetvis står i samklang med organisationen.

 

Vill ni ha hjälp med att skapa en god företagskultur genom att arbeta med era värderingar❓

Vi på Leadership2Grow hjälper gärna till. Kontakta oss på info@leadership2grow.com

Det värderingsstyrda ledarskapet