Det trygga ledarskapet

”Det stora är inte att vara antingen det ena eller det andra, utan att vara sig själv, och det kan varenda människa om hon vill

Søren Kierkegaard

Tryggt ledarskap, vad är det? Är det personer med en trygg framtoning som gärna anlitas som ledare? Och vad är det för egenskaper som utmärker en person som utstrålar ett tryggt ledarskap?

Vad är hönan och vad är ägget? Låt oss börja med att göra en sorts idealisk karaktärsbeskrivning av den trygga ledaren, den person som man gärna följer i formella eller informella sammanhang.

☑️ Den trygga ledaren har ett sunt och starkt självförtroende, vilket medför att hon eller han har mod att stå för sina övertygelser och mål och kan uppträda med en pålitlig fasthet.

☑️ Hon eller han vågar vara sig själv. Den trygga ledaren framtonar med tydlig integritet, kombinerat med en positiv ödmjukhet och respekt för andras åsikter och idéer. Humöret är stabilt.

☑️ Den trygga ledaren är konsekvent i sitt handlande, hon eller han har tydliga värderingar som efterlevs i ord och handling.

☑️ Retoriken är ärlig och tydlig och utstrålar ett äkta engagemang.

Ju fler av dessa egenskaper och beteenden en person tillämpar, desto mer framträdande blir personen som föredöme för andra. Den personen följer man gärna.

Och omvänt – har man dessa egenskaper, i kombination med rätt formell kompetens, är förutsättningarna goda att man får förtroendet att utses till ytterligare kvalificerade ledarroller.

Det fina i kråksången är, menar vi, att alla människor i grunden har dessa egenskaper i större eller mindre omfattning.

Det betyder också att alla har möjlighet att ytterligare utveckla sin trygga, fasta framtoning. Det har alla glädje av, oberoende av om man är intresserad av att acceptera formella ledarroller eller ej. Det är personligt ledarskap.

Den trygga ledaren har förmåga och personlighet att skapa äkta delaktighet! 🚀

Nyfiken? Kontakta oss på  info@leadership2grow.com

Det trygga ledarskapet