Delegerar du?

Som ledare är det omöjligt att göra allt själv. En viktig ledaregenskap är att lita på andras förmåga att genomföra uppdrag lika bra som du.

Genom delegering lyfter du de runt dig. Med delat ansvar får du dina medarbetare att växa och nyttjar på så sätt den sammanlagda kapaciteten på arbetsplatsen bättre, du maximerar resurserna.

På @Leadership2Grow utmanar vi ständigt ledare att delegera och maximera sina resurser. Är det din tur att låta dig utmanas?

 

#Mod#Deligera#Mål#Resultat

Delegerar du?