Balans mellan struktur och flexibilitet

Det som utmärker ett team med hög grad av flexibilitet är öppenheten för nya synpunkter och nya infallsvinklar från medlemmarna eller omgivningen. Man prövar gärna nya arbetsmetoder och idéer. Medlemmarna kan vid olika behov träda in i olika roller och funktioner i gruppen och man delar prestigelöst på ledarskapet, det gäller att spela på bäst fot. Gruppen har uttalad förmåga att anpassa sig efter förändrade krav.

Men, kan flexibiliteten drivas för långt? Kan vi vara så flexibla i vårt varande så vi blir ryggradslösa?

Här är det viktigt att använda det vi kallar ramar; vision, affärsidé, värdegrund, målsättningar mm för att trycktesta vår flexibilitet. Att inte tappa riktningen för alla hinder/utmaningar vi stöter på och som vi gärna vill lösa genom att vara flexibla,

Hur ser det ut hos er? Har ni en sund balans mellan struktur och flexibilitet?

 

Nyfiken på att bli utmanad av oss i hur ni gör?

Kontakta oss på  info@leadership2grow.com

Balans mellan struktur och flexibilitet