Attitydutveckling skapar resultat

När du blir medveten om de attityder/inställningar som hjälper dig i ditt ledarskap, och även de attityder som faktiskt hindrar dig, så har du kommit en bra bit på väg i ditt personliga ledarskap. Låt oss ge dig ett tydligt exempel.

En vanlig föreställning är att attityd enbart handlar om vilken grad av positiv eller negativ inställning man har. Och visst, ju mer positiv och möjlighetsinriktad du kan vara i ditt ledarskap, desto bättre fungerar det. Men det räcker inte!

Ett exempel på en attityd som kan hindra dig som ledare är ”det tar för lång tid och blir bättre om jag gör det själv” Den attityden kan t ex hindra dig från att reflektera och se helheter, att utveckla medarbetare och att frigöra din egen tid på längre sikt. ”Jag utforskar mina medarbetares motivation och hittar potentialer” kommer definitivt att ta dig längre. Eftersom vi vet att det finns en direkt koppling mellan attityder, beteenden och resultat så är det bara att börja fundera på vilka attityder som du själv vill utveckla för att bli en ännu bättre ledare. Vi på @Leadership2Grow är din PT på vägen dit.

Vår podcast speglar ledarerfarenheter i både med- och motgång, och ger många exempel på attityder och attitydutveckling.  https://leadership2grow.com/podcast/

Attitydutveckling skapar resultat