Attitude is everything!

Allt beror på din egen attityd Det är verkligen ett kategoriskt påstående, eller hur?

Men, det ligger oerhört mycket i det här påståendet. Många ”ledarskapsprofeter”, även i gamla tider, har tryckt på denna sanning. Det viktiga är inte vad som faktiskt sker, det viktiga är hur vi uppfattar det som sker. Vår egen attityd, det som gör att vi uppfattar saker på ett visst sätt, bestämmer också hur vi reagerar på dem, hur vi beter oss. Vårt beteende ger signaler till andra människor i vår omgivning. På det sättet påverkar vi dem. Vi har alltså ett ansvar för våra attityder, inte minst i ledarskapet.

Vår attityd påverkar inte bara andra, det påverkar också oss själva – vår sinnesstämning, vår motivation, vad vi använder livet till. Det påverkar hur vi mår.

Vad är en attityd?

Den vanligaste definitionen på attityd är en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, erfarenhetsmässiga eller känslomässiga inställning till något eller någon.

Bra ledarbeteenden

Alla ledare är inte stöpta i samma form. De har olika attityder och olika beteenden i sitt ledarskap. Alla människor och alla ledare är unika. De har olika förutsättningar och olika talanger.

Hur ändrar vi på våra attityder och beteenden?

När man vill ändra en attityd, gör man det genom att byta ut den gamla attityden mot en ny.

Här följer några tips om hur du kan gå till väga, när du vill förändra en attityd:

  • Skriv ner, så tydligt som möjligt, vilken attityd du vill ta till dig och vilken gammal attityd den skall ersätta.
  • Tänk efter hur du kommer att känna igen förändringen.
  • Bedöm dagligen hur du upplever framgången.
  • Observera i din omgivning om din nya attityd påverkar andra.
  • Använd sådant som förstärker den nya attityden – rätt böcker, musik etc.
  • Umgås med människor som har den attityd du vill ta till dig.

 

Är det dags för dig att börja utveckla dina attityder i ditt ledarbeteende?

Kontakta oss på info@leadership2grow.com

Attitude is everything!