Att jobba i ständig förändring är att ständigt förbättras

Det sägs att Einsteins definition av en idiot är en människa som varje dag gör samma sak och förväntar sig en förändring.

En del av oss drivs av förändring medan andra likställer det med någonting påfrestande och jobbigt. Klart att mycket av det dagliga vi gör och har omkring oss mår bra av att vara som det är, det är ju därför vi skapar rutiner. Men i större sammanhang, så som en relation eller ett företag till exempel är öppenhet för förändring en förutsättning för överlevnad. Enkelt uttryckt, med förändring kommer utveckling och med utveckling kommer resultat och överlevnad.

Vad krävs då av dig som ledare för att klara av den ständiga förändringen i din organisation? I Think Do & Grows Podd ”Inspirerande Ledarskap” resonerar Lars Backström, VD på Västtrafik, runt ämnet. Han har under sina dryga 10 år som VD i bolaget hittat sitt recept för ett framgångsrikt ledarskap. För att orka och klara av den ständiga utvecklingen nämner han nyckelord så som våga tänja sina komfortgränser, bekanta sig med sig själv, och att våga vara sårbar inför andra. När reflekterade du senast över din och din organisations inställning och recept till förändring och utveckling? Använd gärna Podden och Lars resonemang för att starta upp dina egna tankar i ämnet.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vad-ar-vasttrafika/

Vi på Think Do & Grow har genom åren utmanat 1 000-tals ledare runt sin inställning till förändring. Är det din tur att låta dig utmanas? Vem vet, du och din organisation kanske utvecklas till någonting ännu bättre. Vågar du?

Att jobba i ständig förändring är att ständigt förbättras