Är du en mästare bland mästare?

I boken ”Good to Great” identifierar Jim Collins och hans forskarkollegor gemensamma nämnare i de företag som efter att presterat bra i femton år eller mer plötsligt accelererat sin framgång och blivit mästare bland mästare. En tydlig parameter som visar sig gemensam för företagen är att de identifierat vad de anser sig kunna bli bäst i världen på samt att de dagligen gör vad organisationen brinner för.

Vad är det du och ditt företag kan bli bäst i världen på och vad brinner ni för? Att sluta sig runt det man verkligen brinner för och det man faktiskt upplever att man kan bli bäst på skapar självförtroende, motivation och glöd. När vi på @leadership2grow utmanar våra uppdragsgivare i sina tankar runt detta är det inte sällan de upptäcker att de arbetar på i omedvetenhet. Vi har upptäckt att det oftast, om än lite omedvetet, finns i dig och din organisation, det behöver bara komma upp till ytan och kommuniceras.

Var befinner du och din organisation er på er resa från Good to Great? Dags att låta er utmanas?

Är du en mästare bland mästare?