Affärsutveckling – vision, ledarens viktigaste verktyg?

Vi fortsätter att utveckla våra tankar om vad ledarskapet har för påverkan på affärsutvecklingen i en organisation.

Affärsutveckling kan beskrivas som utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och de processer som stödjer affären.

Ett av de kanske viktigaste och effektivaste verktygen är att ha ett klart syfte med vår verksamhet, en sk VISION.

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Den är en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktning för organisationen, på samma sätt som fyren gör det för sjöfararen på havet. Det som skiljer visionen från ett vanligt mål är att målet är tidsatt. Det är vanligtvis inte visionen.

Ledaren tar hjälp av visionen för att peka i en bestämd riktning. Den riktning  som verksamheten ska ha för att utvecklas. En bra formulerad vision skapar engagemang, motivation, fokus, gemenskap mm.

En duktig ledare hjälper sina medarbetare att reflektera runt sina dagliga prioriteringar med visionen som hjälp;

  • Vilka aktiviteter leder mig/oss mot vår vision?

Med hjälp av detta har vi också mycket lättare att leda och motivera oss själva.

Hur använder ni visionen i ert företag?

Hjälper den er att utvecklas?

Vi på Leadership2grow hjälper dagligen våra uppdragsgivare att formulera, implementera och framför allt använda sin vision effektivt.

Nyfiken på hur vi gör? Kontakta oss på info@leadership2grow.com eller skriv i kommentarsfältet nedan så kontaktar vi dig.

 

#affärsutveckling #ledarskap #vision #fokuseratledarskap

Affärsutveckling – vision, ledarens viktigaste verktyg?