AFFÄRSUTVECKLING – VÄRDEGRUND, DET AVGÖRANDE VERKTYGET FÖR VARJE LEDARE?

Vi fortsätter att utveckla våra tankar om vad ledarskapet har för påverkan på affärsutvecklingen i en organisation.

Affärsutveckling kan beskrivas som utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och de processer som stödjer affären.

I en snabbföränderlig värld är starkt ledarskap mer än beslut och delegation. Det handlar om att skapa mening och bygga relationer. På Leadership2Grow ser vi värdegrunden som en av ledarskapets kärnor.

En fast värdegrund ger riktning och fungerar som ett navigeringssystem.

Den hjälper oss att:

🔹 Locka till oss rätt talanger – Folk vill känna att deras arbete har mening och att deras värderingar återspeglas i företagets.

🔹 Bygga ett starkt varumärke – Vår värdegrund visar vem vi är och varför vi gör det vi gör. När alla lever efter dessa värden, stärks vårt varumärke.

🔹 Stå stadigt i utmaningar – Värdegrunden håller oss på rätt kurs, även när det stormar.

En värdegrund måste levas varje dag. Som ledare är det ditt ansvar att inspirera andra att göra detsamma.

 

Hur arbetar du med er värdegrund? Bidrar den till er framgång?

På Leadership2Grow hjälper vi dig att inte bara definiera din värdegrund utan också att leva den. Vill du veta mer? Kontakta oss på info@leadership2grow.com.

 

#Ledarskap #Värdegrund #Företagskultur #Leadership2Grow

 

AFFÄRSUTVECKLING – VÄRDEGRUND, DET AVGÖRANDE VERKTYGET FÖR VARJE LEDARE?