AFFÄRSUTVECKLING – TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT?

Vi fortsätter att utveckla våra tankar om vad ledarskapet har för påverkan på affärsutvecklingen i en organisation,

Ledarskap spelar en avgörande roll för affärsutveckling och därigenom organisationens framgång och lönsamhet.

Men, räcker det med ledarskap eller behövs det även ett chefskap. Låt oss fördjupa oss lite i vad som skiljer begreppen åt.

Låt oss se chefskap och ledarskap som TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT. Chefskap handlar om att hantera saker, att administrera, att följa regler och säkerställa att saker blir gjorda. Å andra sidan är ledarskapet mer som att inspirera, guida och skapa förändring.

Ledaren skulle kunna beskrivas som strategen. I affärsutvecklingen skapar ledaren visioner, syften och mål. Såväl i stort som smått. Ledaren skall kunna motivera andra och leda förändringsarbete. Genom att vara en duktig ledare skapar man ett klimat där människor känner sig inspirerade att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Chefen skulle kunna beskrivas som taktikern. Chefen ser till att saker händer. Chefskapet handlar mycket om att ta beslut, skapa processer, följa upp och se till att arbetsuppgifter blir utförda på ett organiserat sätt. Det är en nödvändig del av affärsutvecklingens struktur och ordning. Chefskapet säkerställer resultaten.

 

Så låt oss beakta BÅDA SIDOR AV MYNTET – chefskap och ledarskap. Låt oss vara organiserade och effektiva när det behövs, men låt oss också vara visionärer och inspiratörer. Genom att balansera båda sidor kan vi inte bara uppnå resultat i vår affärsutveckling, utan också inspirera och motivera andra att göra detsamma.

 

Hur ser ert mynt ut? Har ni täckning på båda sidor? På Leadership2Grow pratar vi dagligen med ledare och chefer som driver och utvecklar sina affärer framgångsrikt. Gissa om de arbetar på båda sidor?

 

Nyfiken på ett samtal du också? Kontakta oss gärna på info@leadership2grow.com eller skriv i kommentarsfältet nedan så kontaktar vi dig.

 

#affärsutveckling #ledarskap #chefskap #kommunikation #syften #mål #resultat #fokuseratledarskap

 

AFFÄRSUTVECKLING – TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT?