AAR – After Action Review

I sin utmärkta bok ”En liten bok om mål” av Stefan Söderfjäll skriver han om hur grupper kan öka sin effektivitet med upp till 25% genom att göra en AAR – After Action Review. Detta genom att medvetet reflektera och ställa sig 4 frågor:

  • Vad var målet vi ville uppnå?
  • Vilket blev utfallet?
  • Vad fungerade bra och varför?
  • Vad fungerade mindre bra och hur gör vi annorlunda nästa gång?

Vi på @leadership2grow stöttar och utmanar våra kunder i deras reflektion och lärande.

AAR – After Action Review