Dags att ruska liv i dina sinnen?

Inom fysiologin menas inspiration inandning. Historiskt har ordet använts av kristna till att beskriva en ingivelse från Gud. Ett mer generellt sätt att använda ordet inspiration är beskrivningen ”att väcka liv i ett sinne”.

Just nu lever vi i en värld präglad av ovisshet. Vi ser företag som går om kull, skenande arbetslöshet, och medmänniskor fulla av oro. Inte konstigt om våra sinnen bara räcker till att tänka kortsiktig överlevnad.

Handen på hjärtat. När gav du dig själv tid och utrymme senast att backa tillbaka, reflektera och hämta lite inspiration? Vilka situationer eller miljöer skänker dig sinnesro att tänka i nya, inspirerande banor?

Det kommer en framtid även efter denna osäkerhet. Hur tänker du stå rustad att möta den framtiden?

Antar du utmaningen att hitta din oas nu i sommarledigheten där du får just den där sinnesnärvaron att tänka långsiktighet?

Vi på Leadership2Grow har under många år inspirerat ledare att tänka långsiktig överlevnad.

Är det din tur att bli utmanad av oss att ruska liv i dina sinnen?

 

#ledarskap #mod #motivaton

Dags att ruska liv i dina sinnen?